Radek Pilař

Archiv Radka Pilaře bude realizován v průběhu roku 2023 s laskavou podporou Magistrátu hlavního města Prahy, Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a dcer umělce.

RADEK PILAŘ