Radek Pilař

ARCHIV RADKA PILAŘE

Obraz paměti II

Datace: 1981

Popis: Fotografie, asambláž, dřevěná skříňka, 630 × 530 × 105 mm.
Asambláže uložené ve skříňkách připomínají herbáře nebo krabice s preparáty ze školních kabinetů, ale také relikviáře. Jako skutečnost a sen se v nich mísí ostatky matky přírody, v nichž se usadil cyklický čas ročních dob, s fragmenty grafických listů, s řemeslnými výrobky a starými fotografiemi, které svědčí o neúprosně přímém běhu lidského života. Některá miniaturní jeviště nezakrývalo pevné sklo, ale průhledná (a často potrhaná) plastová fólie ‒ opona, kterou každé představení začíná i končí.

Související díla:

RADEK PILAŘ