Radek Pilař

ARCHIV RADKA PILAŘE

Jehlička

Datace: 1962

Popis: Kresba tuší na papíře, 75 × 105 mm. Ilustrace k textu Zdeňka Karla Slabého Svět na přeskáčku.

Publikace díla:

Související díla:

RADEK PILAŘ